icon-dizajn

Технички консултации и дизајн

NEXT LEVEL ENGINEERING – е инженерска компанија која може да понуди целосни инфраструктурни решенија по принцип клуч на рака (turnkey).
NEXT LEVEL ENGINEERING – за вас ќе обезбеди проектен менаџмент од највисоко ниво, вклучувајќи тим од исклучително искусни специјалисти, запазувајќи ги сите барања и комбинации на секоја критична инфраструктура што ќе ја испорачаме, инсталираме и поддржуваме за вас!

– Дизел генератори
– UPS системи;
– Прецизна климатизација;
– Индустриски батерии;
– Исправувачи;
– Стабилизатори на напон;
– Заштита од пренапон;
– Системи за управување со објекти (BMS).
– Комуникациски и серверски rack-ови и кабинети;
– Струјно и структурно каблирање;
– COLD ISLE и HOT ISLE CONTANMENT – одвојување на топли и ладни зони;

Испорака и монтажа

За реализација и одржувањето на вашиот проект “NEXT LEVEL ENGINEERING” ќе обезбеди:

Организирање на проектот – високо квалификуван раководител и соработници за следење и организирање на потребните активности.

Технички оддел, кој се состои од исклучително искусни и обучени од страна на производителите  – електрични и машински инженери, електро-техничари, техничари за системи за ладење и механичари.

Поддршка и гаранција

Ние ќе ви понудиме:
– извршување на превентивни профилактички активности;
– извршување на дијагностика и решавање на проблеми;
– Поправки,
– Достапност на широк спектар на резервни делови од залиха;
Секој вработен е целосно опремен со се што е неопходно – Сервисни возила, мобилни телефони, екипираност и соодветна опрема.

HELP DESK – центар за клиенти кој работи 24 x 7 за:
– Прифаќање на телефонски повици;
– Помош по телефон и прво ниво на сервис;
– Реагирање во случај на дефект – со фиксни часови за реакција и решавање на проблеми;

Покрај тоа, ние ќе ви обезбедиме и административен тим за:
– Креирање на база на податоци, обработка на информации и податоци за моменталната состојба на опремата, како и извршените активности;
– Креирање и предлагање на технички и економски предлози за подобрување на инсталациите.

Изнајмување

NEXT LEVEL ENGINEERING – нуди широк опсег на бензински и дизел генератори (агрегати) за изнајмување, со капацитети од 5 до повеќе од 200kVA.
Генераторите што ги нудиме се одликуваат со нивната сигурност, издржливост и ниски нивоа на бучава.
Ние ќе обезбедиме каква било потреба за привремено или трајно снабдување со електрична енергија, на разновидни по тип и по потреби објекти – градилишта, болници, училишта, производствени бази, куќи, организирање на настани и многу други.

NEXT LEVEL ENGINEERING, обезбедува целосен инженеринг за да се обезбеди беспрекорна работа, вклучувајќи:
– транспорт, испорака, монтирање и демонтирање до и од било која локација,
– 24/7 сервисен тим,
– Достава и монтажа согласно спецификација на неопходните електрични дистрибутивни табли и енергетски кабли,
– Достава и замена на потребните потрошни и резервни делови,
– Полнење со гориво;
– Разноврсни и повластени цени, за изнајмување во различни периоди, недела, месец или година.