Teksan, чија цел е да им испорачува континуирани енергетски решенија на луѓето преку континуирано подобрување и иновации, дизајнира и инсталира високо квалитетни комплети на дизел генератори и генератори на биогас, мобилни кули за осветлување, генератори на бензин, решенија за когенерација-тригенерација и хибридни енергетски системи кои ги надминуваат очекувањата на клиентите.

Повеќе од четвртина век, благодарение на солидното искуство и инженерско знаење, Teksan обезбедува индивидуални енергетски решенија кои можат ефикасно да работат дури и во најпредизвикувачки услови за големи меѓународни проекти како што се градежништво, телекомуникации, центри за податоци, шопинг трговски центри, хотели, станбени згради, супермаркети, спортски центри, болници, истражувачки центри, образовни институции и индустриски претпријатија низ целиот свет.

Денес, благодарение на нивните висококвалитетни комплети на генератори, одобрени со меѓународни сертификати за квалитет, кои се направени од најдобрите светски брендови на мотори, комбинирани со добро познати алтернатори за да ги исполнат барањата на проектите во различни опсези на производство, и брзите и ефикасни техничка поддршка и поддршка после продажбата во повеќе од 130 земји.

Teksan е секогаш ваш сигурен партнер за енергетски решенија било кога и било каде да ви треба.