TESCOM е водечка компанија која нуди широка гама на производи и услуги за заштита на напојувањето на широк спектар на индустрии и сектори.

Во текот на годините на основањето, компанијата произведува електронски уреди за управување и инвертори, а потоа во 1986 година, кога ИТ секторот почнува брзо да се развива, TESCOM чувствува висока потреба од чиста, непрекината моќност и почнува да гради и произведува непрекинато напојување. Освен широката, стандардна гама од UPS-и, Tescom исто така нуди различни други производи, како што се статични трансфер прекинувачи (STS), фреквентни и напонски претворувачи, инвертори и исправувачи под регистрирана трговска марка “TESCOM”. Денес, сите производи за заштита на напојувањето под трговската марка TESCOM, се произведуваат од група од речиси 100 многу искусни инженери и персонал од над 300 луѓе.